Kredyt hipoteczny
w NOTUS Finanse...
NOTUS Finanse S.A.

Kredyt hipoteczny to nie kosmos!

Opowiemy co i jak oraz przedstawimy najlepsze oferty! Rata 469 zł za każde 100 tys. kredytu. RRSO 4,32%

Sprawdź bezpłatnie swoją zdolność kredytową.

Szczegóły oferty dostępne w placówkach NOTUS Finanse S.A. Informujemy, że ostateczny kształt oferty kredytowej jest wyłączną decyzją banku, opartą na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego też zaproponowana Klientowi wartość kredytu oraz wysokość raty mogą się różnić od obliczeń dokonanych w oddziale NOTUS Finanse S.A. W ocenie zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę m.in. dochód wnioskodawcy i stan spłaty jego dotychczasowych zobowiązań.

Kredyt hipoteczny oferowany za pośrednictwem NOTUS Finanse S.A. z siedzibą: ul. Puławska 2 (Plac Unii, Budynek A, 11 piętro), 02-566 Warszawa. Podana rata kredytu hipotecznego oparta o obliczenia dla całkowitej kwoty kredytu hipotecznego równej 100 000,00 zł i okresu kredytowania 30 lat. Minimalna wartość rynkowa nieruchomości wymagana do uzyskania kredytu hipotecznego w podanej wysokości to 125 000 zł. Bank stosuje zmienną stopę oprocentowania, której wysokość ustalana jest przez Bank jako suma 3 miesięcznej stawki WIBOR (WIBOR 3M) oraz marży Banku, w wysokości 1,85 p.p. Oprocentowanie dla tej oferty wyniesie 3,84%. Stopa oprocentowania kredytu hipotecznego może się zmienić. Oznacza to, że wysokość rat może się zwiększyć lub zmniejszyć. Na przykład, gdyby stopa oprocentowania kredytu hipotecznego wzrosła do wysokości odsetek maksymalnych określonych w Kodeksie Cywilnym, wysokość raty mogłaby wzrosnąć do 915,05 zł. Prosimy upewnić się, że w sytuacji gdy Państwa dochody zmniejszą się lub gdy wzrośnie stopa oprocentowania kredytu, będą Państwo nadal w stanie spłacać raty kredytu. W przypadku, gdy dla danego okresu odsetkowego wysokość oprocentowania kredytu osiągnie poziom 0 (zero) lub poniżej 0 (zero), oprocentowanie Kredytu w tym okresie przyjmuje wartość równą 0 (zero). Marża Banku jest niezmienna w całym okresie kredytu, z zastrzeżeniem, że do czasu ustanowienia obowiązkowego zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki do księgi wieczystej, na rzecz Banku, podana marża zostaje podwyższona o 1,5 p.p. Bank zaprzestaje naliczania podwyższonej marży po otrzymaniu zawiadomienia o prawomocnym wpisie. Termin wpisu hipoteki jest niezależny od Banku, dla potrzeb kalkulacji kosztu kredytu hipotecznego oraz rzeczywistej stopy oprocentowania bank przyjmuje okres 3 miesięcy. Prowizja na rzecz Banku wynosi 0%. Spłata kredytu następować będzie w 360 równych ratach. Całkowita kwota do spłaty wynosi 174 515,94 zł. w tym odsetki od kredytu 69 012,23 zł (ujęto również odsetki wynikające z przyjętego okresu ubezpieczenia pomostowego). RRSO wynosi 4,32 %. Wyliczenia zostały dokonane na dzień 23.12.2021 r.

Wymagania: kredyt w wysokości min. 100 000 zł. Wymaganie dodatkowe: posiadanie lub założenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku z deklaracją comiesięcznych wpływów w min. kwocie 2 000 zł przez co najmniej 3 lata (koszt prowadzenia rachunku osobistego – 0 zł), zawarcie z Towarzystwem Ubezpieczeń za pośrednictwem Banku umowy ubezpieczenia spłaty kredytu oraz utrzymanie go przez min. 3 lata (koszt miesięcznej składki ubezpieczeniowej – 0,035% od salda zadłużenia), przekazanie potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia w terminie określonym w umowie kredytowej lub zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości za pośrednictwem Banku, wymagana jest cesja z polisy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie na Bank, posiadanie ubezpieczenia nieruchomości z cesją jest obowiązkowe do końca trwania umowy kredytowej (koszt miesięczny ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za pośrednictwem banku – 9,60 zł), zarejestrowanie wniosku w aplikacji Banku w terminie ważności Spersonalizowanego Formularza Informacyjnego (SFI), przy czym możliwość wygenerowania i przekazania Klientowi SFI z powyższymi warunkami udzielenia kredytu upływa z dniem 09.02.2020 r. W przypadku nie wykonania zobowiązania polegającego na zapewnieniu w okresie pierwszych 3 lat trwania umowy kredytowej wpływu w wysokości min. 2 000,00 zł miesięcznie na rachunek Banku, Bank ma prawo do podwyższenia marży o 0,4 p.p. w stosunku rocznym. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia spłaty produktu hipotecznego zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym za pośrednictwem banku lub jej wypowiedzenia w okresie 3 lat od daty jej zawarcia, Bank ma prawo podwyższyć marżę o 0,4 p.p. w stosunku rocznym. Podwyższona marża będzie obowiązywać do końca trwania umowy kredytowej. Szczegóły oferty dostępne w placówkach NOTUS Finanse S.A. Informujemy, że ostateczny kształt oferty kredytowej jest wyłączną decyzją banku, opartą na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego też zaproponowana Klientowi wartość kredytu oraz wysokość raty mogą się różnić od obliczeń dokonanych w oddziale NOTUS Finanse S.A. W ocenie zdolności kredytowej Bank bierze pod uwagę m.in. dochód wnioskodawcy i stan spłaty jego dotychczasowych zobowiązań.

Dzięki kredytowi mieszkaniowemu (kredyt hipoteczny) będziesz mógł uzyskać środki na zakup nieruchomości, zarówno nowej od dewelopera, jak i z rynku wtórnego. Kredytem mieszkaniowym można sfinansować: nabycie mieszkania lub domu, zakup działki budowlanej, rolnej lub siedliskowej, przekształcenie lokatorskiego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w prawo własności, wykup mieszkania komunalnego i zakładowego, nabycie udziału w nieruchomości. Kredytem mieszkaniowym możesz sfinansować budowę domu, a także rozbudowę czy adaptację nieruchomości (np. strychu) na cele mieszkaniowe. Kredyt na budowę domu pozwala na sfinansowanie wszelkich prac budowlanych, a także wykończenie wnętrz. Charakterystyczne cechy kredytu przeznaczonego na budowę domu to: wielkość uruchamianych transz, możliwość połączenia z kredytem na zakup działki budowlanej, sposób rozliczania wykorzystanych środków – inspekcja czy faktury, okres budowy – nawet do 24 miesięcy. W NOTUS Finanse S.A. porównamy dla Ciebie kredyty i dobierzemy najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb i wymagań.


NOTUS Finanse S.A., jest jedną z największych i najwyżej ocenianych firm pośrednictwa finansowego w Polsce. Oferuje produkty finansowe ponad 16 najlepszych banków. Posiada liczne oddziały w całej Polsce. Zespół ekspertów liczy ponad 1600 osób. Siłą firmy jest m.in. bardzo wysoka jakość obsługi klienta, skuteczność, profesjonalizm oraz bogata oferta produktów hipotecznych i ubezpieczeniowych.

NOTUS Finanse Kotyliony

Kredyt hipoteczny to nie kosmos! Opowiemy co i jak oraz przedstawimy najlepsze oferty! Bezpłatnie, szybko, obiektywnie!.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Copyright © 2022 NOTUS Finanse. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest częścią serwisu lp.notus.pl Strona główna: notus.pl Oficjalne profile: Facebook, Twitter

Kredyt hipoteczny to nie Kosmos!