Kredyt hipoteczny
w NOTUS Finanse...
NOTUS Finanse S.A.

Kredyt hipoteczny to nie kosmos!

Opowiemy co i jak oraz przedstawimy najlepsze oferty! Rata 421 zł za każde 100 tys. kredytu. RRSO 4,14%

Sprawdź bezpłatnie swoją zdolność kredytową.

Szczegóły oferty dostępne w placówkach NOTUS Finanse S.A. Informujemy, że ostateczny kształt oferty kredytowej jest wyłączną decyzją banku, opartą na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego też zaproponowana Klientowi wartość kredytu oraz wysokość raty mogą się różnić od obliczeń dokonanych w oddziale NOTUS Finanse S.A. W ocenie zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę m.in. dochód wnioskodawcy i stan spłaty jego dotychczasowych zobowiązań.

NOTUS Finanse S.A. informuje, że jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego.

NOTUS Finanse S.A. jest umocowany przez poniższych kredytodawców do dokonywania czynności związanych z pośredniczeniem kredytowym przy zawarciu przez klienta umowy o kredyt hipoteczny: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA, BANK SPÓŁDZIELCZY W KOBIERZYCACH, BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA, BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA, BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, DEUTSCHE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, EURO BANK SPÓŁKA AKCYJNA, GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W BARLINKU, MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, MBANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA, ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY, BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA, WIELKOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY, BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPÓŁKA AKCYJNA, PEKAO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA, POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA, BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA, RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA na dzień 1.08.2017 r.

NOTUS Finanse S.A. informuje, że nie świadczy usług doradczych w rozumieniu art. 4 pkt 26 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 r., poz. 819).

NOTUS Finanse S.A. jest wynagradzany za usługę pośrednictwa kredytowego na rzecz klienta przez danego kredytodawcę na zasadach i warunkach określonych w przedstawionym zindywidualizowanym formularzu informacyjnym dotyczącym danych warunków kredytu hipotecznego. Wysokość prowizji oraz innych wynagrodzeń w formie pieniężnej lub innych korzyściach finansowych przekazywanych przez kredytodawcę jest liczona jako iloczyn kwoty kredytu i procentowej stawki zależnej od:

 • oferty banku/umowy z bankiem lub
 • stawki zapłaconej przez konsumenta prowizji za udzielenie kredytu lub wysokości składki ubezpieczenia oferowanego wraz z kredytem lub
 • wartości udzielonych kredytów przez danego kredytodawcę za pośrednictwem NOTUS Finanse S.A.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji zostały określone w Regulaminie składania reklamacji w NOTUS Finanse S.A., który jest dostępny w siedzibie NOTUS Finanse S.A. oraz każdej jego placówce, a także dostępny jest na stronie internetowej www.notus.pl. Reklamację Klient może przekazać, w najbardziej dogodny dla siebie sposób:

 • w dowolnej Placówce NOTUS Finanse w godzinach jej pracy, w osobistym kontakcie z Pracownikiem NOTUS Finanse (adresy Placówek dostępne pod adresem: www.notus.pl),
 • przesyłając list na adres NOTUS Finanse S.A., ul. Marszałkowska 76, 00-517 Warszawa,
 • dzwoniąc pod numery telefonów Infolinii:
  • dla dzwoniących z kraju: 801 808 808
  • o dla dzwoniących w kraju, z zagranicy i z telefonów komórkowych: +48 667 808 808, dostępne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 19:00. Opłaty za połączenie z Infolinią z telefonów stacjonarnych i komórkowych - opłata zgodna z cennikiem operatora danej sieci.
 • poprzez przesłanie Reklamacji za pośrednictwem wiadomości e-mail w formie elektronicznej na adres reklamacje@notus.pl.

Kredyt hipoteczny oferowany za pośrednictwem NOTUS Finanse S.A. z siedzibą: ul. Marszałkowska 76, 00-517 Warszawa. Podana rata kredytu hipotecznego oparta o obliczenia dla całkowitej kwoty kredytu hipotecznego równej 100 000,00 zł i okresu kredytowania 35 lat. Minimalna wartość rynkowa nieruchomości wymagana do uzyskania kredytu hipotecznego w podanej wysokości to 125 000 zł. Bank stosuje zmienną stopę oprocentowania, której wysokość ustalana jest przez Bank jako suma 6 miesięcznej stawki WIBOR (WIBOR 6M) oraz marży Banku, w wysokości 1,85 p.p. Oprocentowanie dla tej oferty wyniesie 3,64%. Stopa oprocentowania kredytu hipotecznego może się zmienić. Oznacza to, ze wysokość rat może się zwiększyć lub zmniejszyć. Na przykład, gdyby stopa oprocentowania kredytu hipotecznego wzrosła do wysokości odsetek maksymalnych określonych w Kodeksie Cywilnym, wysokość raty mogłaby wzrosnąć do 857,42 zł. Prosimy upewnić się, że w sytuacji gdy Państwa dochody zmniejszą się lub gdy wzrośnie stopa oprocentowania kredytu, będą Państwo nadal w stanie spłacać raty kredytu. W sytuacji, gdy stawka indeksu WIBOR 6M przyjmie wartość „0” (zero) lub ujemną, oprocentowanie kredytu będzie równe wysokości marży Banku. Marża Banku jest niezmienna w całym okresie kredytu, z zastrzeżeniem, że do czasu ustanowienia obowiązkowego zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki do księgi wieczystej, na rzecz Banku, podana marża zostaje podwyższona o 0,05 p.p. Bank zaprzestaje naliczania podwyższonej marży po otrzymaniu zawiadomienia o wpisie. Prowizja na rzecz Banku wynosi 1,85%. Spłata kredytu następować będzie w 420 równych ratach. Całkowita kwota do spłaty 184 426,75 zł, w tym odsetki od kredytu 76 864,20 zł. RRSO wynosi 4,14%. Wyliczenia zostały dokonane na dzień 17.01.2020 r.

Wymagania: kredyt w wysokości min. 100 000 zł. Wymaganie dodatkowe: posiadanie lub założenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku z deklaracją comiesięcznych wpływów w min. kwocie 2 000 zł przez co najmniej 3 lata (koszt prowadzenia rachunku osobistego – 0 zł), zawarcie z Towarzystwem Ubezpieczeń za pośrednictwem Banku umowy ubezpieczenia spłaty kredytu oraz utrzymanie go przez min. 3 lata (koszt miesięcznej składki ubezpieczeniowej – 0,035% od salda zadłużenia), przekazanie potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia w terminie określonym w umowie kredytowej lub zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości za pośrednictwem Banku, wymagana jest cesja z polisy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie na Bank, posiadanie ubezpieczenia nieruchomości z cesją jest obowiązkowe do końca trwania umowy kredytowej (koszt miesięczny ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za pośrednictwem banku – 9,60 zł), zarejestrowanie wniosku w aplikacji Banku w terminie ważności Spersonalizowanego Formularza Informacyjnego (SFI), przy czym możliwość wygenerowania i przekazania Klientowi SFI z powyższymi warunkami udzielenia kredytu upływa z dniem 09.02.2020 r. W przypadku nie wykonania zobowiązania polegającego na zapewnieniu w okresie pierwszych 3 lat trwania umowy kredytowej wpływu w wysokości min. 2 000,00 zł miesięcznie na rachunek Banku, Bank ma prawo do podwyższenia marży o 0,4 p.p. w stosunku rocznym. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia spłaty produktu hipotecznego zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym za pośrednictwem banku lub jej wypowiedzenia w okresie 3 lat od daty jej zawarcia, Bank ma prawo podwyższyć marżę o 0,4 p.p. w stosunku rocznym. Podwyższona marża będzie obowiązywać do końca trwania umowy kredytowej. Szczegóły oferty dostępne w placówkach NOTUS Finanse S.A. Informujemy, że ostateczny kształt oferty kredytowej jest wyłączną decyzją banku, opartą na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego też zaproponowana Klientowi wartość kredytu oraz wysokość raty mogą się różnić od obliczeń dokonanych w oddziale NOTUS Finanse S.A. W ocenie zdolności kredytowej Bank bierze pod uwagę m.in. dochód wnioskodawcy i stan spłaty jego dotychczasowych zobowiązań.

Dzięki kredytowi mieszkaniowemu (kredyt hipoteczny) będziesz mógł uzyskać środki na zakup nieruchomości, zarówno nowej od dewelopera, jak i z rynku wtórnego. Kredytem mieszkaniowym można sfinansować: nabycie mieszkania lub domu, zakup działki budowlanej, rolnej lub siedliskowej, przekształcenie lokatorskiego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w prawo własności, wykup mieszkania komunalnego i zakładowego, nabycie udziału w nieruchomości. Kredytem mieszkaniowym możesz sfinansować budowę domu, a także rozbudowę czy adaptację nieruchomości (np. strychu) na cele mieszkaniowe. Kredyt na budowę domu pozwala na sfinansowanie wszelkich prac budowlanych, a także wykończenie wnętrz. Charakterystyczne cechy kredytu przeznaczonego na budowę domu to: wielkość uruchamianych transz, możliwość połączenia z kredytem na zakup działki budowlanej, sposób rozliczania wykorzystanych środków – inspekcja czy faktury, okres budowy – nawet do 24 miesięcy. W NOTUS Finanse S.A. porównamy dla Ciebie kredyty i dobierzemy najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb i wymagań.


NOTUS Finanse S.A., jest jedną z największych i najwyżej ocenianych firm pośrednictwa finansowego w Polsce. Oferuje produkty finansowe ponad 16 najlepszych banków. Posiada liczne oddziały w całej Polsce. Zespół ekspertów liczy ponad 800 osób. Siłą firmy jest m.in. bardzo wysoka jakość obsługi klienta, skuteczność, profesjonalizm oraz bogata oferta produktów hipotecznych i ubezpieczeniowych.

NOTUS Finanse Kotyliony

Kredyt hipoteczny to nie kosmos! Opowiemy co i jak oraz przedstawimy najlepsze oferty! Bezpłatnie, szybko, obiektywnie!.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Copyright © 2020 NOTUS Finanse. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest częścią serwisu lp.notus.pl Strona główna: notus.pl Oficjalne profile: Facebook, Twitter

Kredyt hipoteczny to nie Kosmos!