Kredyt mieszkaniowy z niską ratą
w NOTUS Finanse...
NOTUS Finanse

Kredyt Hipoteczny z niską ratą

760 zł za każde 100 tys. kredytu RRSO 9,08%

Sprawdź bezpłatnie swoją zdolność kredytową WPISZ DANE:

nasze usługi są bezpłatne

najlepsze oferty kredytowe w jednym miejscu

Kredyt hipoteczny oferowany za pośrednictwem NOTUS Finanse S.A. z siedzibą: ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa. Podana rata kredytu hipotecznego oparta o obliczenia dla całkowitej kwoty kredytu hipotecznego równej 100 000,00 PLN i okresu kredytowania 30 lat. Minimalna wartość rynkowa nieruchomości wymagana do uzyskania kredytu hipotecznego w podanej wysokości to 125 000,00 PLN. Bank stosuje zmienną stopę oprocentowania, której wysokość ustalana jest przez Bank jako suma marży banku, oraz 6 miesięcznej stawki WIBOR (WIBOR 6M), w wysokości 6,79 p.p. Oprocentowanie dla tej oferty wyniesie 8,38%. Stopa oprocentowania kredytu hipotecznego może się zmienić. Oznacza to, że wysokość rat może się zwiększyć lub zmniejszyć. Na przykład, gdyby stopa oprocentowania kredytu hipotecznego wzrosła do wysokości odsetek maksymalnych określonych w Kodeksie Cywilnym, wysokość raty mogłaby wzrosnąć do 1 588,90 PLN. Prosimy upewnić się, że w sytuacji gdy Państwa dochody zmniejszą się lub gdy wzrośnie stopa oprocentowania kredytu, będą Państwo nadal w stanie spłacać raty kredytu. W przypadku, gdy dla danego okresu odsetkowego wysokość oprocentowania kredytu osiągnie poziom 0 (zero) lub poniżej 0 (zero), oprocentowanie Kredytu w tym okresie przyjmuje wartość równą 0 (zero). Marża Banku jest niezmienna w całym okresie kredytu, z zastrzeżeniem, że do czasu ustanowienia obowiązkowego zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki do księgi wieczystej, na rzecz Banku, podana marża zostaje podwyższona o 0,05 p.p. Bank zaprzestaje naliczania podwyższonej marży po otrzymaniu zawiadomienia o prawomocnym wpisie. Termin wpisu hipoteki jest niezależny od Banku, dla potrzeb kalkulacji kosztu kredytu hipotecznego oraz rzeczywistej stopy oprocentowania bank przyjmuje okres 3 miesięcy. Prowizja na rzecz Banku wynosi 0,75%. Spłata kredytu następować będzie w 360 równych ratach. Całkowita kwota do spłaty wynosi 278 469,67 PLN. w tym odsetki od kredytu 173 756,06 PLN (ujęto również odsetki wynikające z przyjętego okresu ubezpieczenia pomostowego). RRSO wynosi 9,08%. Wyliczenia zostały dokonane na dzień 14.06.2022 roku.

Wymagania: kredyt w wysokości min. 100 000 zł. Wymaganie dodatkowe: przekazanie potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia w terminie określonym w umowie kredytowej, wymagana jest cesja z polisy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie na Bank, posiadanie ubezpieczenia nieruchomości z cesją jest obowiązkowe do końca trwania umowy kredytowej, zarejestrowanie wniosku w aplikacji Banku w terminie ważności Spersonalizowanego Formularza Informacyjnego (SFI), przy czym możliwość wygenerowania i przekazania Klientowi SFI z powyższymi warunkami udzielenia kredytu upływa z dniem 25.05.2021 r. W przypadku nie wykonania obowiązku złożenia w Banku umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych/ryzyk budowlanych ze wzmianką o przyjęciu do wiadomości przelewu na rzecz Banku oraz dowodem uiszczenia składki ubezpieczeniowej., marża Banku może zostać podwyższona o 1 p.p. Szczegóły oferty dostępne w placówkach NOTUS Finanse S.A. Informujemy, że ostateczny kształt oferty kredytowej jest wyłączną decyzją banku, opartą na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego też zaproponowana Klientowi wartość kredytu oraz wysokość raty mogą się różnić od obliczeń dokonanych w oddziale NOTUS Finanse S.A. W ocenie zdolności kredytowej Bank bierze pod uwagę m.in. dochód wnioskodawcy i stan spłaty jego dotychczasowych zobowiązań.

Dzięki kredytowi mieszkaniowemu (kredyt hipoteczny) będziesz mógł uzyskać środki na zakup nieruchomości, zarówno nowej od dewelopera, jak i z rynku wtórnego. Kredytem mieszkaniowym można sfinansować: nabycie mieszkania lub domu, zakup działki budowlanej, rolnej lub siedliskowej, przekształcenie lokatorskiego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w prawo własności, wykup mieszkania komunalnego i zakładowego, nabycie udziału w nieruchomości. Kredytem mieszkaniowym możesz sfinansować budowę domu, a także rozbudowę czy adaptację nieruchomości (np. strychu) na cele mieszkaniowe. Kredyt na budowę domu pozwala na sfinansowanie wszelkich prac budowlanych, a także wykończenie wnętrz. Charakterystyczne cechy kredytu przeznaczonego na budowę domu to: wielkość uruchamianych transz, możliwość połączenia z kredytem na zakup działki budowlanej, sposób rozliczania wykorzystanych środków – inspekcja czy faktury, okres budowy – nawet do 24 miesięcy. W NOTUS Finanse S.A. bez jakichkolwiek opłat porównamy dla Ciebie kredyty i dobierzemy najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb i wymagań.


NOTUS Finanse S.A., jest jedną z największych i najwyżej ocenianych firm pośrednictwa finansowego w Polsce. Oferuje produkty finansowe ponad 16 najlepszych banków. Posiada liczne oddziały w całej Polsce. Zespół ekspertów liczy ponad 1600 osób. Siłą firmy jest m.in. bardzo wysoka jakość obsługi klienta, skuteczność, profesjonalizm oraz bogata oferta produktów hipotecznych i ubezpieczeniowych.

NOTUS Finanse Kotyliony

Kredyt mieszkaniowy z niską ratą. Porównamy najlepsze oferty kredytowe w 16 bankach..

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Copyright © 2024 NOTUS Finanse. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest częścią serwisu lp.notus.pl Strona główna: notus.pl Oficjalne profile: Facebook, Twitter